Город: Мукачево

Календарь выбор даты

Афиша на 21 августа

Мамма Миа! 2
Победа   10:00, 16:00 40 – 90 грн.
Мег
Победа   18:00, 22:00 40 – 90 грн.
Шпион, который меня кинул
Победа   14:00, 20:00 40 – 90 грн.